Guia docente 2023_24
Escola Universitaria de Profesorado de E.X.B.
Grao en Educación Infantil
 Materias
  Educación: Desenvolvemento motor
   Avaliación
  Descrición Cualificación Resultados de Formación e Aprendizaxe
Cartafol/dossier Os criterios para a avaliación do portafolios da materia seran:
Descrición xogo.
Identificación correcta das competencias traballadas en cada bloque tematico.
Achegas persoais.
35 B2
B3
B11
C1
C2
C4
C15
C16
C18
C23
C24
C25
C26
C36
C44
D1
D2
D3
D5
D6
D7
D8
D13
D15
D17
D21
Exame de preguntas de desenvolvemento A proba de avaliación consistirá nun exame escrito de respostas curtas 40 B1
B8
B9
B10
B12
C1
C2
C4
C15
C16
C18
C24
C44
C53
D1
D7
Traballo Realización do test de Harris e valoración sobre o mesmo. 15
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

A participación valorásese cun 10%.

A cualificación final do sistema de avaliación continua será o resultado da suma das distintas notas obtidas das actividades realizadas, segundo as porcentaxes asignadas, tal como queda estipulado no cadro superior. Para aprobar a materia hai que superar os traballos e o exame. Mentres non se aprobe o exame non se sumasen as notas dos traballos tutelados e do traballo de clase.

Aqueles alumnos que non aproben a materia na primeira convocatoria manterásellesa nota daqueles traballos/actividades superados e terán que realizar novamente o exame e os traballos /actividades non superados na segunda convocatoria.

 Aquel alumnado que non asista a clase ou se ausente mais dun 20% do computo total das aulas impartidas (6 días, 12 horas) deberá acollerse ao sistema de avaliación global que se desenvolvese segundo o establecido nos artigos 19 e 21 do Regulamento sobre Avaliación, a Cualificación e a Calidade da Docencia e do proceso de Ensino do Estudiantado, aprobado polo Claustro da UVigo, o 18 de abril de 2023. 
O alumnado, que se acolla ao sistema de avaliación global, deberán realizar un portafolio e proba final diferente aos que asistan a clase. O  portafolio deberá entregarse o mesmo día que o resto do alumnado ( día marcado na guía de traballo).

Todo traballo copiado, plagiado ou realizado pola AI será cualificado cun 0
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000