Guia docente 2023_24
Escola Universitaria de Profesorado de E.X.B.
Grao en Educación Infantil
 Materias
  Comunicación: Lingua española
   Contidos
Tema Subtema
1. Cuestións xerais de comunicación 1.1. Comunicación, linguaxe e significación.
1.2. A linguaxe como instrumento de comunicación e expresión.
1.3 As linguas como patrimonio inmaterial (PEA-UNESCO)
1.4. Mensaxes, sinais e supostos: procesos inferenciais e semióticos
1.5. O código na comunicación
1.6. Relevancia
2. Fonética e fonoloxía do español 2.1. Fonética e fonoloxía. As relacións entre os elementos do sistema.
2.2. Fonética. Ramas da Fonética. Fundamentos da Fonética
Articulatoria e Acústica. Os sons do español. A transcrición.
2.3. Fonoloxía. Ámbito de estudo. A fonemática e a prosodia. A fonema
e a súa determinación. As fonemas do español. Neutralización,
desfonoloxización e distribución defectiva. A transcrición.
2.4. Suprasegmentos. A sílaba. O acento. A entoación.
3. Morfoloxía e sintaxe 3.1. O ámbito da morfoloxía e da sintaxe. As unidades. Enunciado e
oración. A noción de sintagma.
3.2. Descrición das unidades.
3.3. As categorías gramaticais.
3.4. Unidades sintácticas.
3.5. Funcións. A oración simple, composta e complexa.
4. Semántica e léxico 4.1. O signo lingüístico. Conmutantes de expresión e contido.
4.2. A lexicoloxía e a semántica. A lexicografía e os estudos de léxico.
4.3. Campos semánticos. Compoñentes do significado. Análise
paradigmático e sintagmático.
4.4. Relacións léxicas.
4.5. Corrección e innovacións léxicas.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000