Guia docente 2021_22
Escola de Enxeñaría Industrial
Grao en Enxeñaría Biomédica
 Materias
  Seguridade e hixiene industrial
   Contidos
Tema Subtema
TEMA 1.- Introdución á Seguridade e Hixiene do Traballo 1.1.- Terminoloxía básica
1.2.- Saúde e traballo
1.3.- Factores de risco
1.4.- Incidencia dos factores de risco sobre a saúde
1.5.- Técnicas de actuación fronte aos danos derivados do traballo
TEMA 2.- Evolución histórica e lexislación 2.1.- Evolución histórica
2.2.- Evolución en España
2.3.- A Seguridade e Hixiene do Traballo na lexislación española
2.4.- Responsabilidades e sancións
TEMA 3.- Seguridade do Traballo 3.1.- O accidente de traballo
3.2.- Seguridade do traballo
3.3.- Causas dos accidentes
3.4.- Análise estatística dos accidentes
3.5.- Xustificación da prevención
TEMA 4.- Técnicas de seguridade. Avaliación de riscos 4.1.- Técnicas de seguridade
4.2.- Obxectivos da avaliación de riscos
4.3.- Avaliación xeral
4.4.- Avaliación das condicións de traballo
4.5.- Técnicas analíticas posteriores ao accidente
4.6.- Técnicas analíticas anteriores ao accidente
TEMA 5.- Normalización 5.1.- Vantaxes, requisitos e características das normas
5.2.- Normas de seguridade
5.3.- Procedemento de elaboración
5.4.- Orde e limpeza
TEMA 6.- Sinalización de seguridade 6.1.- Características e normativa
6.2.- Clases de sinalización
6.3.- Sinalización en forma de panel
TEMA 7.- Equipos de protección 7.1.- Individual
7.2.- Integral
7.3.- Colectiva
TEMA 8.- Técnicas específicas de seguridade 8.1.- Máquinas
8.2.- Incendios e explosións
8.3.- Contactos eléctricos
8.4.- Manutención manual e mecánica
8.5.- Industria mecánica
8.6.- Produtos químicos
8.7.- Mantemento
TEMA 9.- Hixiene do Traballo 9.1.- Ambiente industrial
9.2.- Hixiene do traballo e terminoloxía
9.3.- Hixiene teórica e valores límites ambientais
9.4.- Hixiene analítica
9.5.- Hixiene de campo e enquisa hixiénica
9.6.- Hixiene operativa
TEMA 10.- Axentes físicos ambientais 10.1.- Ruído e vibracións
10.2.- Iluminación
10.3.- Radiacións *ionizantes e non *ionizantes
10.4.- Tensión térmica
TEMA 11.- Protección fronte a riscos hixiénicos 11.1.- Vías respiratorias
11.2.- Oídos
11.3.- Ollos
TEMA 12.- Riscos hixiénicos da industria química 12.1.- Procesos inorgánicos
12.2.- Procesos orgánicos
12.3.- Accidentes graves
TEMA 13.- Seguridade nos lugares de traballo 13.1.- A seguridade no proxecto
13.2.- Mapas de riscos
TEMA 14.- Ergonomía 14.1.- Concepto
14.2.- Aplicación da ergonomía á seguridade
14.3.- Carga física e fatiga muscular
14.4.- Carga e fatiga mental
TEMA 15.- Psicosocioloxía aplicada á prevención 15.1.- Factores psicosociais
15.2.- Consecuencias dos factores psicosociais sobre a saúde
15.3.- Avaliación dos factores psicosociais
15.4.- Intervención psicosocial
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000