Guia docente 2021_22
Escuela de Ingeniería Industrial
Grao en Enxeñaría Biomédica
 Materias
  Mecánica de fluídos
   Recomendacións

Materias que continúan o temario
Turbomáquinas hidráulicas/V12G360V01504
Traballo de Fin de Grao/V12G360V01991

Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Termodinámica e transmisión de calor/V12G380V01302

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Física: Física I/V12G380V01102
Física: Física II/V12G380V01202
Matemáticas: Álxebra e estatística/V12G380V01103
Matemáticas: Cálculo I/V12G380V01104
Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais/V12G380V01204
 
Outros comentarios
Recoméndase ao alumno: Seguimento continuo da materia Asistencia a clase Dedicación das horas de traballo persoal á materia Requisitos: Para matricularse nesta materia é necesario ter superado ou ben estar matriculado de todas as materias dos cursos inferiores ao curso no que está emprazada esta materia
Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000