Guia docente 2019_20
Escola de Enxeñería Industrial
Grao en Enxeñaría Biomédica
 Materias
  Fisioloxía xeral
   Competencias
Código Descrición Tipoloxía
CB1 Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo.
 • saber
CB2 Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo.
 • saber
 • saber facer
CB3 Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética.
 • saber
 • saber facer
CB4 Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto especializado coma non especializado.
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CG3 CG3 Coñecemento en materias básicas e tecnolóxicas que os capacite para a aprendizaxe de novos métodos e teorías, e os dote de versatilidade para adaptarse a novas situacións.
 • saber
 • saber facer
CE20 CE20 Coñecemento do funcionamento dos sistemas do corpo humano e da súa regulación.
 • saber
CE31 CE31 Coñecemento e xestión de conceptos, terminoloxía e instrumentación científica e técnica relacionados coa fisioloxía e a súa aplicabilidad ao ámbito profesional do enxeñeiro biomédico.
 • saber
 • saber facer
CT9 CT9 Aplicar coñecementos.
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CT10 CT10 Aprendizaxe e traballo autónomos.
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CT12 CT12 Habilidades de investigación.
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000