Educational guide 2020_21
Escola de Enxeñaría Industrial
Grao en Enxeñaría Biomédica
 Subjects
  Fundamentals of electrotechnology
   Assessment
  Description Qualification Evaluated Competencess
Lecturing Avaliarase o nivel de seguimento por parte do alumnado dos contidos da materia.
A este efecto desenvolveranse durante o curso polo menos dúas probas curtas a realizar descontando
o tempo do dedicado ás clases de aula. Cada proba constará dun conxunto de pequenos exercicios para os cales cada alumno/a proporá unha resposta, si é correcta (e o exercicio está resolto/xustificado) conta como un acerto e si é errónea ou se deixa en branco non
puntúa, cada proba valórase entre 0 e 10 puntos.
A avaliación das probas curtas é a media
aritmética das puntuacións obtidas, está
comprendida entre 0 e 10.
A primeira desas probas comprende até Métodos Sistemáticos de Análises e a segunda inclúe R.E.S. en sistemas monofásicos e trifásicos. En caso de realizarse algunha outra proba, o profesor/a determinará os contidos a avaliar.
30 CG3
CE10
CT1
CT2
CT10
CT16
Essay questions exam O exame constará de dous problemas, un deles da parte de Teoría de Circuítos e outro da parte de Máquinas Eléctricas. Cada sección avaliarase entre 0 e 10 puntos esixíndose un mínimo de 3 puntos en cada unha delas para poder aprobar a materia. 60 CG3
CE10
CT1
CT2
CT6
CT10
CT14
CT16
Report of practices, practicum and external practices Valorarase a realización das prácticas e a resolución dun cuestionario referido á montaxe, resultados obtidos e interpretación dos mesmos. A non asistencia á práctica leva asociada a cualificación de cero puntos na práctica, independentemente que o estudante entregue o correspondente cuestionario/informe. 10 CG3
CE10
CT1
CT2
CT6
CT10
CT14
CT16
CT17
 
Other comments on the Evaluation
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000