Guia docente 2021_22
Escuela de Ingeniería Industrial
Grao en Enxeñaría Biomédica
 Materias
  Fundamentos de electrotecnia
   Contidos
Tema Subtema
INTRODUCIÓN. Carga, corrente, potencial eléctrico, enerxía e potencia eléctrica, lei de Ohm, lei de Joule, leis de Kirchoff. Elementos Ideais. Asociación serie, paralelo de elementos ideais
ELEMENTOS REAIS. Elementos Pasivos Reais (Resistencia, Bobina, Condensador)
FONTES E TEOREMAS FUNDAMENTAIS. Modelos de Fontes Reais. Conversión de Fontes Reais. Teoremas Fundamentais: Linealidade, Substitución, Superposición, Thévenin e Norton.
MÉTODOS SISTEMÁTICOS DE ANÁLISES. Nós e mallas
REGIMEN ESTACIONARIO SENOIDAL Formas de onda e parámetros asociados, fasores, impedancias/admitancias. Asociación de impedancias/admitancias.
Comportamento dos elementos no R.E.S
POTENCIA E ENERXÍA EN R.E.S Potencias: complexa, activa, reactiva, aparente. Teorema de Boucherot.
Factor de Potencia. Compensación de Potencia Reactiva
SISTEMAS TRIFÁSICOS EQUILIBRADOS Valores de liña e fase. Redución ao monofásico equivalente. Potencia.
Medida de Potencia Activa e Reactiva
TRANSFORMADORES MONOFÁSICOS E TRIFÁSICOS. Constitución, circuíto equivalente, índice horario.
MÁQUINAS ASÍNCRONAS Constitución. Xeración do campo xiratorio. Circuíto Equivalente. Curvas Características. Manobras
MAQUINAS DE ALTERNA MONOFÁSICAS Constitución. Principio de funcionamento. Aplicacións.
MAQUINAS SÍNCRONAS. Constitución. Funcionamento en baleiro e en carga. Sincronización.
MÁQUINAS DE CORRENTE CONTINUA. Constitución. Circuítos Equivalentes. Curvas características
PRÁCTICAS INTRODUCIÓN E SEGURIDADE
1. Descrición do laboratorio. Seguridade eléctrica
2. Equipos de medida (polímetro, pinza amperimétrica, vatímetro dixital, osciloscopio dixital, analizador de rede) e de xeración (fonte DC, fonte AC, fonte trifásica) utilizados no laboratorio. Métodos para realizar as medidas de tensión, intensidade, potencia con efectividade
e seguridade.

BLOQUE TEORÍA DE CIRCUÍTOS
3. Asociacións de elementos. Equivalencia estrela-triángulo.
4. Elementos Reais: resistencia, bobina núcleo aire, bobina núcleo ferro, condensador, transformador.
5. Circuíto RLC serie e paralelo. Media de tensións, intensidades, potencias. Determinación de Impedancia/Admitancia Equivalente.
6. Compensación de Reactiva en Circuítos RL serie e paralelo.
7. Sistema trifásico equilibrado. Concepto de valores de liña e fase. Medida de Potencias en cargas trifásicas.

BLOQUE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
8. Ensaios na máquina asíncrona trifásica. Determinación do circuíto equivalente
9. Máquinas de corrente continua. Constitución e principio de funcionamento. Aplicacións
Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000