Guia docente 2021_22
Escola de Enxeñaría Industrial
Grao en Enxeñaría Biomédica
 Materias
  Ciencia e Enxeñaría de materiais
   Planificación
Metodoloxías  ::  Probas
  Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais
Actividades introdutorias 1.5 0 1.5
 
Lección maxistral 31 55.8 86.8
Resolución de problemas 1.25 3 4.25
Prácticas de laboratorio 18 18 36
Traballo tutelado 0.5 6 6.5
 
Resolución de problemas de forma autónoma 0 12 12
 
Exame de preguntas obxectivas 1 0 1
Exame de preguntas de desenvolvemento 1 0 1
Resolución de problemas e/ou exercicios 0.95 0 0.95
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000