Guia docente 2022_23
Escuela de Ingeniería Industrial
Grao en Enxeñaría Biomédica
 Materias
  Informática: Informática para a enxeñaría
   Planificación
Metodoloxías  ::  Probas
  Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais
Actividades introdutorias 1 1 2
 
Prácticas con apoio das TIC 22 24 46
Resolución de problemas 11 18 29
Estudo previo 1 5 6
Resolución de problemas de forma autónoma 6 20 26
 
Lección maxistral 10 0 10
 
Exame de preguntas obxectivas 4 7 11
Resolución de problemas e/ou exercicios 8 12 20
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.
Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000