Educational guide 2019_20
Escola de Enxeñería Industrial
Degree in Mechanical Engineering
 Subjects
  Fluidmechanic systems and advanced materials for transportation
   Assessment
  Description Qualification Evaluated Competencess
Essay questions exam Avaliación bloque I: Proba escrita que avaliará os coñecementos adquiridos polo alumno ao longo da parte da materia Sistemas fluidomecánicos para o transporte. Poderá constar de:cuestións teóricas, cuestións prácticas, exercicios/problemas e/ou tema a desenvolver 44 CG4
CG6
CG7
CG8
CE24
CE25
CT10
CT17
Essay Avaliación bloque I: Traballo ou traballos relacionados coa avaliación continua no que o alumno aplicará os coñecementos adquiridos na parte da materia Sistemas fluidomecánicos para o transporte. 18 CG4
CG6
CG7
CG8
CE24
CT10
CT17
Problem and/or exercise solving Avaliación bloque ***II: Materiais Avanzados - Proba escrita que se avaliación dos coñecementos adquiridos nesta parte da materia. Incluirá cuestións de resposta curta, tipo test e de aplicación práctica. 26 CG4
CG7
CG8
CE25
CT10
CT17
Practices report Avaliación bloque ***II: Materiais Avanzados. Valorarase o informe das visitas realizadas ás empresas se se realizan as visitas. No caso de que non se realicen, a valoración deste apartado contemplarase no traballo proposto ao alumno 4 CG7
CT10
Case studies Avaliación bloque **II: Valorarase o traballo realizado polo alumno nos traballos propostos para o seu traballo en grupo. Valorarase a capacidade de análise e ***estructuración da información recompilada, a solución proposta e a redacción do traballo. Tamén se terá en conta a exposición pública realizada. 8 CG4
CG6
CG7
CG8
CE25
CT10
CT17
 
Other comments on the Evaluation
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000