Educational guide 2019_20
Escola de Enxeñería Industrial
Degree in Mechanical Engineering
 Subjects
  Fluidmechanic systems and advanced materials for transportation
   Methodologies
Methodologies   ::  Teaching methodology guide
  Description
Introductory activities Nesta actividade detállanse as características da materia, xustificando as peculiaridades dos dous bloques de contido.
Explícanse as metodoloxías empregadas na mesma, así como o sistema de avaliación empregado.
Presentación da aplicación na plataforma **FAITIC
Lecturing BLOQUE *I: Explícanse os fundamentos de cada tema para posterior resolución de problemas prácticos. Poderanse realizar actividades como:
Sesión maxistral
Lecturas
Revisión bibliográfica
Resumen
Esquemas
Solución de problemas
Conferencias
Presentación oral
Computer practices BLOQUE *I:Aplicaranse os conceptos explicados en clase mediante a utilización de equipos informáticos. Poderanse realizar:
Casos prácticos
Simulación
Solución de problemas
Laboratory practical BLOQUE *I:Aplicaranse os conceptos desenvolvidos de cada tema á realización de prácticas de laboratorio. Fundamentalmente, realizaranse actividades de experimentación, aínda que tamén poderán
realizarse:
Casos prácticos
Simulación
Solución de problemas
Aprendizaxe *colaborativo
Studies excursion BLOQUE *I: Realizaranse saídas a distintas empresas da contorna do sector de automoción.
Lecturing BLOQUE **II: MATERIAIS AVANZADOS. Exposición por parte do profesor dos principais contidos de cada tema. O alumno disporá da documentación precisa para o seguimento da presentación (*FAITIC). Nestas sesións *s *emarcarán as directrices dos traballos que os alumnos deberán desenvolver posteriormente, de maneira individual o en grupo
Computer practices BLOQUE **II: MATERIAIS AVANZADOS. Realizaranse exemplos de selección de materiais mediante prográmao informático **CesEdu-**Pack
Case studies BLOQUE **II: MATERIAIS AVANZADOS. Na aula proporase aos alumnos o estudo de casos concretos, nos que deberán realizar a procura, revisión crítica e organización da información correspondente e proposta de solucións. Traballos en grupo.
Studies excursion BLOQUE **II: Realizaranse saídas as distintas empresas da contorna para coñecer os materiais empregados en distintas compoñentes de vehículos, así como os procesos de fabricación, se é posible.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000