Guia docente 2015_16
Escuela de Ingeniería Industrial
Grao en Enxeñaría Mecánica
 Materias
  Sistemas fluidomecánicos e materiais avanzados para o transporte
   Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias
- Coñecemento de fluxos complexos e a súa aplicación no deseño e funcionamento de vehículos para transporte terrestre, marítimo e aéreo. - Capacidade para o deseño das distintas instalacións de fluídos dos principais compoñentes dos vehículos para transporte terrestre, marítimo e aéreo.. - Capacidade para o deseño das distintas instalacións de fluídos da industria do transporte e industrias afíns • Coñece os requirimentos básicos da industria do transporte e industrias afíns para a realización dunha selección adecuada de materiais. • Coñece a evolución dos distintos tipos de materiais que se empregan nas principais compoñentes dos vehículos para transporte terrestre, marítimo e aéreo e dos procesos para a súa posible conformación. • Coñece os distintos tipos de materiais. • Selecciona os materiais máis adecuados para as distintas aplicacións dentro da industria do transporte e industrias afíns • Coñece os novos materiais empregados nesta industria. • Aplica os coñecementos adquiridos sobre o comportamento dos materiais para utilizar con éxito as tecnoloxías de conformado, unión e acabado nos distintos compoñentes do transporte terrestre, marítimo e aéreo. • Entende as especificacións de compra de materiais. • Identifica de modo eficaz as causas de fallo en servizo derivadas do material empregado. • Coñece a tecnoloxía da reciclaxe dos materiais empregados na industria do transporte. • Analiza e propón solucións operativas a problemas no ámbito da enxeñaría de materiais. • Redacta textos coa estrutura adecuada aos obxectivos de comunicación. Presenta o texto a un público coas estratexias e os medios adecuados • Demostra capacidades de comunicación e traballo en equipo. • Identifica as propias necesidades de información e utiliza os medios, espazos e servizos dispoñibles para deseñar e executar procuras adecuadas ao ámbito temático. • Leva a termo os traballos encomendados a partir das orientacións básicas dadas polo profesor, decidindo a duración das partes, incluíndo achegas persoais e ampliando fontes de información. CG3
CG4
CG6
CG7
CG8
CE24
CE25
CT3
CT6
CT10
CT16
CT17
CT20
Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000