Educational guide 2019_20
Escola de Enxeñería Industrial
Degree in Mechanical Engineering
 Subjects
  Product design and communication, and automation of plant elements
Subject Guide
IDENTIFYING DATA 2019_20
Subject Deseño e comunicación de produto e automatización de elementos en planta Code V12G380V01931
Study programme
Grao en Enxeñaría Mecánica
Descriptors Total Cr. Type Year Quadmester
9 Optional 4 1c
Teaching language
Prerequisites
Department Deseño na enxeñaría
Enxeñaría de sistemas e automática
Coordinator
Bouza Rodríguez, José Benito
E-mail jbouza@uvigo.es
Lecturers
Bouza Rodríguez, José Benito
Fernández Silva, Celso
Web http://faitic.uvigo.es
General description A materia está composta por dous bloques temáticos, un relacionado co deseño e comunicación de producto e outro coa automatización de elementos en planta, cadanseu impartido por áreas diferentes.
OBXECTIVOS DO PRIMEIRO BLOQUE:
• Coñecer a metodoloxía para o deseño de productos industriais e os diversos factores e aspectos que interveñen no control do ciclo de vida do produto.
• Inserir ó estudante na cultura do deseño, abrindo a mente ás novas posibilidades, fomentando a innovación e a competitividade.
• Coñecer as tendencias actuáis e as bases tecnolóxicas sobre as que se sustentan e efectuar o seguimento das investigación mais recentes sobre do deseño, a innovación e a tecnoloxías en xeral.
• Ser capaz de extraer conclusións a partires da experiencia, na percura de solución a problemas reais.
• Coñecer e saber seleccionar as técnicas creativas axeitadas para cada caso concreto.
OBXECTIVOS DO SEGUNDO BLOQUE:
• Habilidade para concibir e desenvolver sistemas automáticos.
• Capacidade de seleccionar e configurar un autómata programable industrial para unha aplicación específica de automatización, así como determinar o tipo e características dos sensores e actuadores necesarios.
• Obter a capacidade de analizar as necesidades dun proxecto de automatización e fixar as súas especificacións eliminando ambigüedades e incongruencias.
• Destreza para concibir, valorar, planificar, desenvolver e implantar proxectos automáticos utilizando os principios e metodoloxías propias da enxeñaría.
• Capacidade de traducir un modelo de funcionamento a un programa de autómata.
• Detectar e diagnosticar erros e averías en procesos de automatización industrial.
• Ser capaz de integrar distintas tecnoloxías (electrónicas, eléctricas, neumáticas, etc) nunha única automatización.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000