Educational guide 2019_20
Escola de Enxeñería Industrial
Degree in Mechanical Engineering
 Subjects
  Additional topics in structures and foundations
   Assessment
  Description Qualification Evaluated Competencess
Laboratory practical Asistencia, participación activa e entrega en tempo e forma de toda a documentación solicitada. Requierese unha nota alomenos de 4'5 puntos no exame. 5 CG4
CG5
CG6
CG11
CE23
CT2
CT5
CT8
CT9
CT10
Problem solving Adicionalmente, os alumnos que reúnan TODOS E CADA UN dos requisitos para a puntuación das 'Prácticas de laboratorio', E QUE ADEMÁIS ENTREGUEN NO SEU CASO TODOS OS PROBLEMAS PROPOSTOS PARA RESOLVER NA CASA, SUMARÍASELLES 0'5 PUNTOS Á NOTA 5 CG4
CG5
CG6
CG11
CE23
CT2
CT5
CT8
CT9
CT10
Autonomous problem solving Durante o curso poderáse propor a elaboración de traballos relacionados coa asignatura. Neste caso, requeriráse obter unha nota en examen maior ou igual ó 40% da calificación máxima posible no mesmo, para sumar a nota obtida no traballo. Os traballos puntuaránse en función da sua calidade sobre unha nota máxima de 1 punto sobre 10. 10 CG4
CG5
CG6
CG11
CE23
CT2
CT5
CT8
CT9
CT10
Essay questions exam Exame escrito de teoría e práctica nas datas establecidas polo centro
Ponderación mínima sobre a nota final:
80 CG4
CG5
CG6
CG11
CE23
CT2
CT5
CT8
CT9
CT10
 
Other comments on the Evaluation
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000