Guia docente 2019_20
Escola de Enxeñería Industrial
Grao en Enxeñaría Mecánica
 Materias
  Estruturas de formigón
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Prácticas de laboratorio Asistencia, participación activa e entrega en tempo e forma de toda a documentación solicitada. Requirese unha nota alomenos de 4'5 puntos no exame. 5 CG4
CG5
CG6
CG11
CE23
CT2
CT5
CT8
CT9
CT10
CT17
Resolución de problemas Adicionalmente, ós alumnos que reúnan TODOS E CADA UO dos requisitos para a puntuación das 'Prácticas de laboratorio', E QUE ADEMÁIS ENTREGUEN NO SEU CASO TODOS OS PROBLEMAS PROPOSTOS PARA RESOLVER NA CASA, SUMARÍASELLES 0'5 PUNTOS Á NOTA 5 CG4
CG5
CG6
CG11
CE23
CT2
CT5
CT8
CT9
CT10
Resolución de problemas de forma autónoma Durante o curso poderáse propor a elaboración de traballos relacionados coa materia. Neste caso, requerirás obter unha nota no exame maior ou igual ó 40% da calificación máxima posible no mesmo, para sumar a nota obtida no traballo. Os traballos puntuaránse en función da sua calidade sobre unha nota máxima de 1 punto sobre 10. 10 CG4
CG5
CG6
CG11
CE23
CT2
CT5
CT8
CT9
CT10
Exame de preguntas de desenvolvemento Exame escrito de teoría e práctica nas datas establecidas polo centro
Ponderación mínima sobre a nota final:
80 CG4
CG5
CG6
CG11
CE23
CT2
CT5
CT8
CT9
CT10
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Compromiso ético: Se espera que el alumno
presente un comportamiento ético adecuado. En el caso de detectar un
comportamiento no ético (copia, plagio, utilización de aparatos electrónicos no
autorizados, y otros) se considerará que el alumno no reúne los requisitos
necesarios para superar la materia. En este caso la calificación global en el
presente curso académico será de suspenso (0.0).

No se permitirá la
utilización de ningún dispositivo electrónico durante las pruebas de evaluación
salvo autorización expresa. El hecho de introducir un dispositivo electrónico
no autorizado en el aula de examen será considerado motivo de no superación de
la materia en el presente curso académico y la calificación global será de
suspenso (0.0).

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000