Educational guide 2015_16
Escola de Enxeñaría Industrial
Grao en Enxeñaría Mecánica
 Materias
  Materiais e tecnoloxías en fabricación mecánica
   Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias
Coñecer a base tecnolóxica sobre a que se apoian as investigacións máis recentes no uso de máquina-ferramenta e equipos para fabricación por conformado e máquinas de medición por coordenadas CG1
CG3
CG5
CG8
CT5
CT6
CT7
CT10
Coñecer os principais materiais empregados en compoñentes de máquinas. CG6
CE25
CT1
CT5
CT10
Coñecer os requirimentos dos distintos compoñentes para a realización dunha selección adecuada de materiais. CG3
CG5
CE25
CT13
CT17
Coñecer o proceso experimental utilizado cando se traballa con maquinas de alta velocidade (HSM) para fabricación por mecanizado CG3
CG4
CG5
CG6
CG8
CE26
CT1
CT5
CT6
CT7
CT8
CT9
CT10
CT11
CT13
Coñecer a actuais tecnoloxías para mellora das propiedades superficiais: resistencia ao desgaste e á corrosión. Adquirir criterios para a selección do tratamento de superficies máis adecuado para alongar a vida en servizo dun compoñente. CG3
CG8
CE25
CT3
CT7
CT10
Aplicar os criterios da Mecánica da Fractura no deseño de maquinaria. CG1
CE25
CT11
CT16
Identificar e interpretar as posibles causas de fallos dun material en función das condicións de servizo. Propor solucións para evitar o fallo de compoñentes. Adquirir habilidades para a realización e interpretación de ensaios non destrutivos. CG1
CG4
CG6
CE25
CT8
CT16
CT20
Analiza e propón solucións operativas a problemas no ámbito da enxeñaría de materiais CG1
CG4
CG5
CG7
CE25
CT5
CT7
CT8
CT9
CT11
CT13
CT14
CT16
Amosar capacidades de comunicación e traballo en equipo. Identifica as propias necesidades de información e utiliza os medios, espazos e servizos dispoñibles para deseñar e executar procuras adecuadas ao ámbito temático. CG6
CT3
CT5
CT6
CT10
CT17
CT20
Levar a termo os traballos encomendados a partir das orientacións básicas dadas polo profesor, decidindo a duración das partes, incluíndo achegas persoais e ampliando fontes de información. CG4
CG6
CT1
CT5
CT6
CT7
CT8
CT10
Profundar nas técnicas de verificación de máquina-ferramenta. CG1
CG5
CE26
CT1
CT5
CT9
CT13
CT16
CT20
Caracterizar e Modelar máquinas para o conformado CG4
CG5
CG6
CG8
CE26
CT1
CT5
CT6
CT8
CT9
CT10
CT14
CT16
CT17
CT20
Saber analizar con métodos avanzados a influencia do procesamento de material na selección e uso de equipos para o conformado CG3
CG5
CE26
CT1
CT5
CT6
CT10
Saber facer unha Análise CAE de procesos de conformado CG3
CG5
CE26
CT1
CT5
CT6
CT9
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000