Guia docente 2022_23
Escola de Enxeñaría Industrial
Grao en Enxeñaría Mecánica
 Materias
  Elasticidade e ampliación de resistencia de materiais
   Planificación
Metodoloxías  ::  Probas
  Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais
Actividades introdutorias 1 0 1
 
Estudo previo 0 6 6
Lección maxistral 20 40 60
Resolución de problemas 30 41 71
Prácticas de laboratorio 24 6 30
 
Resolución de problemas de forma autónoma 0 20 20
 
Resolución de problemas e/ou exercicios 2 23 25
Autoavaliación 0 8 8
Práctica de laboratorio 1 3 4
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000