Guia docente 2015_16
Escuela de Ingeniería Industrial
Grao en Enxeñaría Mecánica
 Materias
  Fundamentos de electrotecnia
   Contidos
Tema Subtema
TEMA 1. INTRODUCIÓN. Carga, corrente , potencial eléctrico, enerxía e potencia eléctrica, lei de *Ohm, lei de *Joule e leis de *Kirchoff.
TEMA 2. ELEMENTOS DE CIRCUÍTOS. Elementos ideais. Fontes, resistencia, bobina, *condensador e transformador
TEMA 3. ELEMENTOS DE CIRCUÍTOS. Elementos reais. Fontes, resistencia, bobina e *condensador.
TEMA 4. ASOCIACIÓNS DE ELEMENTOS. Asociación serie e paralelo, estrela e triángulo
TEMA 5. FORMAS DE ONDA. Valores característicos das funcións *senoidales. Concepto de *fasor
TEMA 6. *TEOREMAS. Substitución, *superposición, *Thevenin e *Norton.
TEMA 7. *METODOS SISTEMÁTICOS DE ANÁLISES. Nós e mallas
TEMA 8. *REGIMEN *ESTACIONARIO *SENOIDAL. Comportamento dos elementos en corrente alterna. Combinacións de elementos.
TEMA 9. POTENCIA E ENERXÍA EN *REGIMEN *ESTACIONARIO *SENOIDAL. Potencias: complexa, aparente, activa, reactiva. *Teorema de *Boucherot.
TEMA 10. SISTEMAS *TRIFÁSICOS EQUILIBRADOS. Valores de liña e fase. Redución ao *monofásico equivalente. Potencia.
TEMA 11. TRANSFORMADORES *MONOFÁSICOS E *TRIFÁSICOS. Constitución, circuíto equivalente, *indice horario.
TEMA 12. *MAQUINAS *ASÍNCRONAS. Constitución. Xeración do campo *giratorio.
TEMA 13. *MAQUINAS *ASÍNCRONAS. Circuíto equivalente
TEMA 14. *MAQUINAS *ASÍNCRONAS. Curvas características
TEMA 15. *MAQUINAS *ASÍNCRONAS. Manobras.
TEMA 16. *MAQUINAS DE ALTERNA *MONOFÁSICAS Constitución. Principio de funcionamento. Aplicacións.
TEMA 17. *MAQUINAS *SÍNCRONAS. Constitución. Funcionamento en baleiro e en carga. *Sincronización.
TEMA 18. MÁQUINAS DE CORRENTE CONTINUA. Constitución. Xeneralidades. Curvas características.
PRACTICAS 1. Descrición do laboratorio. Medidas en circuítos eléctricos.
2. O *contactor. *Automatismos básicos. Descrición do sistema de protección do laboratorio.
3. Formas de onda. Utilización do *osciloscopio. Desfasamentos entre tensión e intensidade en resistencias, bobinas e *condensadores.
4. Caracterización de elementos.
5. Circuítos básicos. Asociación serie e paralelo.
6. Potencia e cargas *monofásicas.
7. Sistema *trifásico equilibrado. Comparación de valores de liña e fase. Circuíto *monofásico equivalente.
8. Potencia e cargas *trifásicas. Equivalente estrela-triángulo.
9. Transformadores. Constitución e funcionamento dos transformadores *monofásicos e *trifásicos. *Indice horario.
10. Máquinas *asíncronas. Constitución e principio de funcionamento.
11. Máquina *asíncrona en carga
12. Manobras en máquinas *asíncronas. Arranque estrela-triángulo.
13. Máquina de corrente continua. Constitución e principio de funcionamento.
Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000