Guia docente 2019_20
Escola de Enxeñería Industrial
Grao en Enxeñaría Mecánica
 Materias
  Termodinámica e transmisión de calor
   Planificación
Metodoloxías  ::  Probas
  Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais
Lección maxistral 32.5 65 97.5
 
Prácticas de laboratorio 6 0 6
Resolución de problemas de forma autónoma 0 18.5 18.5
 
Resolución de problemas 12 12 24
 
Resolución de problemas e/ou exercicios 0 3 3
Exame de preguntas obxectivas 1 0 1
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000