Guia docente 2019_20
Escuela de Ingeniería Industrial
Grao en Enxeñaría Mecánica
 Materias
  Ciencia e tecnoloxía dos materiais
   Planificación docente
Metodoloxías  ::  Probas
  Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais
Actividades introdutorias 1.5 0 1.5
 
Lección maxistral 31 55.8 86.8
Prácticas de laboratorio 18 18 36
 
Resolución de problemas de forma autónoma 0 12 12
 
Exame de preguntas obxectivas 0.5 0.5 1
Resolución de problemas e/ou exercicios 1 0.95 1.95
Resolución de problemas e/ou exercicios 1.25 3 4.25
Traballo 0.5 6 6.5
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.
Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000