Educational guide 2019_20
Escola de Enxeñería Industrial
Grao en Enxeñaría Mecánica
 Materias
  Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Resolución de problemas Realizarase probas escritas e/ou traballos. 40 CG3
CG4
CE1
CT1
CT2
CT3
CT6
CT9
CT15
CT16
Exame de preguntas de desenvolvemento Realizarase una proba final sobre os contidos de toda a materia. 60 CG3
CG4
CE1
CT1
CT2
CT3
CT9
CT15
CT16
 
Outros comentarios sobre a Avaliación
<p>A avaliación continua consistirá na realización de probas escritas e/ou traballos, os cales terán un peso do 40% na nota por avaliación continua, sendo o peso do exame final do 60%. A cualificación final do alumno será a mellor nota entre a obtida mediante avaliación continua e a obtida no exame final.</p><div><br /></div><div>A avaliación dos alumnos en segunda convocatoria consistirá nun exame sobre os contidos da materia que suporá o 100% da nota.<div><br /></div><div>Compromiso ético:</div><div>Espérase que o alumno presente un comportamento ético adecuado. En caso de detectar un comportamento non ético (por exemplo, copia, plaxio, utilización de aparellos electrónicos non autorizados) considerarase que o alumno non reúne os requisitos necesarios para superar a materia. Neste caso a cualificación global da materia no presente curso académico será de suspenso con cualificación numérica de 0.</div></div>
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000