Guia docente 2015_16
Escuela de Ingeniería Industrial
Grao en Enxeñaría Mecánica
 Materias
  Empresa: Introdución á xestión empresarial
   Contidos
Tema Subtema
Tema 1: A EMPRESA 1.1 O concepto de empresa.
1.2 A función da empresa.
1.3 A empresa como sistema.
1.4 A contorna da empresa.
1.5 Os obxectivos da empresa.
1.6 Clases de empresas.
Tema 2: O SISTEMA FINANCEIRO (PARTE I). ESTRUTURA ECONÓMICA E FINANCEIRA DA EMPRESA 2.1 Estrutura económico-financeira da empresa. O Balance de situación.
2.2 Fondo de rotación.
2.3 Ciclo de explotación e Período medio de maduración.
2.4 Fondo de rotación mínimo.
Tema 3: O SISTEMA FINANCEIRO (PARTE II). OS RESULTADOS DA EMPRESA 3.1 A Conta de perdas e ganancias: concepto e finalidade.
3.2 Estrutura da Conta de perdas e ganancias.
3.3 A rendibilidade da empresa.
Tema 4: O SISTEMA FINANCEIRO (PARTE III). INVESTIMENTO 4.1 Concepto de investimento.
4.2 Clases de investimentos.
4.3 Criterios para a avaliación e selección de investimentos.
Tema 5: O SISTEMA FINANCEIRO (PARTE IV). FINANCIAMENTO 5.1 Concepto de fonte de financiamento.
5.2 Tipos de fontes de financiamento.
5.3 Financiamento externo a curto prazo.
5.4 Financiamento externo a longo prazo.
5.5 Financiamento interno ou autofinanciamento.
5.6 Solvencia e liquidez.
Tema 6: O SISTEMA DE PRODUCIÓN (PARTE I). ASPECTOS XERAIS 6.1 O sistema de produción.
6.2 A eficiencia.
6.3 A produtividade.
6.4 Investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+i)
Tema 7: O SISTEMA DE PRODUCIÓN (PARTE II). OS CUSTOS DE PRODUCIÓN 7.1 Concepto de custo.
7.2 Clasificación dos custos.
7.3 O custo de produción.
7.4 A conta de resultados.
7.5 Limiar de rendibilidade.
Tema 8: O SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN
8.1 ¿Qué é o marketing?
8.2 Conceptos básicos.
8.3 As ferramentas de marketing: Marketing-mix.
Tema 9: O SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN 9.1 Compoñentes do sistema de administración.
9.2 O sistema de dirección.
9.3 O sistema humano.
9.4 O sistema cultural.
9.5 O sistema político.
PRÁCTICAS DA MATERIA
* A programación das prácticas pode experimentar cambios en función da evolución do curso.
Práctica 1: A empresa como sistema
Práctica 2: A contorna empresarial e clases de empresas
Práctica 3: A estrutura económica e financeira da empresa (I). Conceptos básicos
Práctica 4: A estrutura económica e financeira da empresa (II). O Balance de situación
Práctica 5: O período medio de maduración e o fondo de rotación
Práctica 6: Os resultados da empresa. A Conta de perdas e ganancias
Práctica 7: A avaliación de proxectos de investimento
Práctica 8: As fontes de financiamento
Práctica 9: A eficiencia e a produtividade
Práctica 10: Os custos, as marxes e o limiar de rendibilidade
Práctica 11: Os conceptos básicos de marketing
Práctica 12: O sistema de administración da empresa: Un estudo de caso
Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000