Educational guide 2021_22
Escola de Enxeñaría Industrial
Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais
 Materias
  Máquinas eléctricas
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Resolución de problemas O método de valoración será unha resolución numérica dalgúns exercicios de máquinas eléctricas.
Requirirase unha nota mínima de 40% nesta parte

Parte desta porcentaxe de cualificación podería obterse con algunha avaliación continua, dependendo do profesor. (5/40). Informarase ao estudante se se activa esta opción.
40
Lección maxistral O método de avaliación será unha proba que se debe realizar individualmente sen o uso de ningunha fonte de información.
Haberá unha proba única para a materia, que cubrirá non só as leccións teóricas senón tamén as probas de laboratorio prácticas.
Requirirase unha nota mínima de 40% nesta parte.

Parte desta porcentaxe de cualificación podería obterse con algunha avaliación continua nas sesións de laboratorio, dependendo do profesor. (10/60). Informarase ao estudante se se activa esta opción.
60
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Para superar a materia requerirase un mínimo de 5/10 (resultado da suma das 2 partes). Se a nota final do estudante é maior que 5, pero non se alcanza a nota mínima en cada parte, a nota final será un 4,0.
Compromiso ético: Espérase que o alumno presente un comportamento ético
adecuado. No caso de detectar un comportamento non ético (copia, plaxio,
utilización de aparellos electrónicos non autorizados, e outros)
considerarase que o alumno non reúne os requisitos necesarios para
superar a materia. Neste caso a cualificación global no presente curso
académico será de suspenso (0,0).

As
directrices universitarias debidas á COVID19 poderían modificar o tipo
de exame final. Se resulta necesario cambiar a un tipo de "exame
remoto", calquera cambio anunciarase adecuadamente de modo que o
alumnado poida adaptar os seus procesos de aprendizaxe á nova situación.

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000