Guia docente 2019_20
Escola de Enxeñería Industrial
Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais
 Materias
  Mecánica de fluídos
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Resolución de problemas 8 CG4
CT2
CT9
Traballo tutelado 2 CG4
CT9
Exame de preguntas de desenvolvemento Proba escrita que poderá constar de:
cuestións teóricas
cuestións prácticas
resolución de exercicios/problemas
tema a desenvolver
80 CG4
CG5
CE8
CT2
CT9
CT10
Práctica de laboratorio 5 CG4
CG5
CE8
CT2
CT9
CT10
Exame de preguntas obxectivas 5 CG4
CE8
CT9
 
Outros comentarios sobre a Avaliación
Compromiso ético: Espérase que o alumno presente un comportamento ético adecuado. No caso de detectar un comportamento non ético (copia, plaxio, utilización de aparellos electrónicos non autorizados, e outros) considerarase que o alumno non reúne os requisitos
necesarios para superar a materia. Neste caso, a cualificación global en presente curso académico será de suspenso (0.0).
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000