Guia docente 2018_19
Escola de Enxeñaría Industrial
Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais
 Materias
  Resistencia de materiais
   Contidos
Tema Subtema
1. Reforzo de conceptos de estática necesarios para o estudio da Resistencia de materiais 1.1. Vector. Producto escalar e producto vectorial
1.2. Tipos de ligaduras.
1.3. Momento dunha forza
1.4. Equilibrio estático. Ecuacións.
1.5. Elementos sometidos a 2 ou 3 forzas
1.6. Forzas distribuidas e centroides
1.7. Reducción dun sistema de forzas a un sistema forza-par
1.8. Entramados e máquinas. Celosías.
1.9. Momentos e productos de inercia
1.10. Cables
2. Conceptos básicos da elasticidade e de resistencia de materiais 2.1 Tensións e deformacións. Sólido elástico
2.2 Relacións entre tensións e deformacións unitarias.
2.3 Principios de rixidez relativa e superposición.
2.4 Equilibrio elástico.
2.5 Solicitacións. Diagramas de esforzos
3. Tracción-compresión 3.1. Esforzo normal nun prisma mecánico.
3.2. Deformacións por tracción.
3.3. Problemas estáticamente determinados.
3.4. Problemas hiperestáticos.
3.5. Tracción ou compresión uniaxial producida por variacións térmicas ou defectos de montaxe
4. Flexión e cortante 3.1. Vigas: definición e clases. Forzas aplicadas a vigas.
3.2. Esforzo cortante e momento flector.
3.3. Relacións entre esforzo cortante, momento flector e carga.
3.4. Diagramas de esforzos cortantes e momentos flectores.
3.5. Tipos de flexión. Hipótesis e limitacións.
3.6. Tensións normais. Ley de Navier.
3.7. Tensións en flexión desviada.
3.8. Concepto de módulo resistente. Seccións óptimas.
3.9. Análise de deformacións: xiros e frechas. Relación momento-curvatura. Ecuación da elástica. Teoremas para o calculo de deformacions
4.10 Flexión hiperestática
4.11 Fórmula de Zuravski
5. Fundamentos de pandeo 4.1. Definición
4.2. Carga crítica. Formulación de Euler
4.3. Límites de aplicación da formulación de Euler.
4.4. Aplicacións prácticas
6. Introducción á torsión 6.1. Definición.
6.2. Intorducción á teoría de torsión en prismas de sección circular.
6.3. Diagramas de momentos torsores.
6.4. Análisis tensional e de deformacións.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000