Guia docente 2018_19
Escola de Enxeñaría Industrial
Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais
 Materias
  Fundamentos de teoría de circuítos e máquinas eléctricas
   Contidos
Tema Subtema
TEMA 1. INTRODUCIÓN E AXIOMAS 1.1 Magnitudes e unidades.
1.2 Referencias de *polaridad.
1.3 Concepto de circuíto eléctrico.
1.4 Axiomas de *Kirchhoff.
TEMA 2. ANÁLISE DE CIRCUÍTOS LINEAIS *RESISTIVOS 2.1 Elementos ideais: definición, representación e modelo matemático.
2.2 Modelos de fontes reais.
2.3 *Dipolos equivalentes: conversión de fontes.
2.4 Asociación de resistencias: concepto de divisor de tensión e divisor de intensidade.
2.5 Asociación de fontes e resistencias.
2.6 Conceptos topolóxicos: nó, rama, lazo e malla.
2.7 Número e elección de ecuacións circulares e *nodales *linealmente independentes.
2.8 Análise por mallas e nós de circuítos con resistencias.
2.9 Transformacións topolóxicas.
2.10 Potencia e enerxía en resistencias, fontes ideais e fontes reais.
2.11 *Teoremas *fundamenteales.
TEMA 3. ANÁLISE DE CIRCUÍTOS CON ELEMENTOS *ALMACENADORES DE ENERXÍA 3.1 *Condensador ideal: definición, representación e modelo matemático.
3.2 Circuítos magnéticos: unidades, fluxo magnético, forza *magnetomotriz e *reluctancia.
3.3 Bobina ideal: definición, representación e modelo matemático.
3.4 Asociación serie e paralelo de bobinas e *condensadores.
3.5 Circuítos con elementos *almacenadores de enerxía. Circuítos *RL, *RC e *RLC.

TEMA 4. ANÁLISE DE CIRCUÍTOS EN RÉXIME *ESTACIONARIO *SINUSOIDAL 4.1 Formas de onda periódicas e valores asociados: onda sinusoidal.
4.2 Determinación do réxime estacionario sinusoidal polo método simbólico.
4.3 Resposta dos elementos pasivos básicos antes excitacións sinusoidales: concepto de impedancia e admitancia complexa.
4.4 Lei de Ohm e axiomas de Kirchhoff en réxime estacionario *sinusoidal.
4.5 Asociación de elementos.
4.6 Análise por nós e por mallas de circuítos en réxime estacionario sinusoidal.
4.7 Potencia e enerxía en réxime estacionario sinusoidal. Potencia instantánea, potencia media ou activa e enerxía nos elementos pasivos: bobinas, condensadores, resistencias e impedancias complexas.
4.8 Potencia e enerxía nos dipolos. Potencia aparente, potencia reactiva e potencia complexa.
4.9 Teorema de conservación da potencia complexa (teorema de Boucherot).
4.10 O factor de potencia e a súa importancia nos sistemas eléctricos. Corrección do factor de potencia.
4.11 Medida da potencia activa e reactiva: watímetros e varímetros.
4.12 Teoremas fundamentais en réxime estacionario sinusoidal.
TEMA 5: AXUSTES MAGNÉTICOS 5.1 Bobinas axustadas *magnéticamente: definicións, ecuacións de fluxos, *inductancias propias e mutuas. Representacións e modelos matemáticos.
5.2 Análise por mallas de circuítos de corrente alterna con bobinas axustadas.
TEMA 6:
SISTEMAS *TRIFÁSICOS EQUILIBRADOS
6.1 Introdución. Sistema *trifásico de tensións. Secuencia de fases.
6.2 Xeradores e cargas *trifásicas: conexións estrela e triángulo. Tensións e intensidades.
6.3 Transformacións equivalentes estrela-triángulo.
6.4 Análise de sistemas *trifásicos equilibrados. Circuíto *monofásico equivalente.
6.5 Potencia en sistemas *trifásicos equilibrados. Compensación do factor de potencia.
TEMA 7. MÁQUINAS ELÉCTRICAS 7.1 *Tranformadores e *autotranformadores.
7.2 Máquinas eléctricas rotativas: máquina *síncrona, máquina *asíncrona e máquinas de corrente *contínua.
PRÁCTICAS 1. Utilización de equipos de laboratorio.
2. Medidas en circuítos *resistivos.
3. Introdución á análise e simulación de circuítos mediante *Matlab.
4. Determinación dun modelo lineal dunha bobina real con núcleo de aire. Bobina real con núcleo de ferro. Ciclo de *histéresis magnética.
5. Simulación de réxime transitorio mediante *Matlab.
6. Medidas de potencia activa e reactiva en sistemas *monofásicos. Compensación do factor de potencia.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000