Guia docente 2012_13
Escola de Enxeñaría Industrial
Grao en Enxeñaría en Organización Industrial
 Materias
  Fundamentos de automática
   Contidos
Tema Subtema
1. Introducción a automatización industrial. 1.1 Introducción a automatización de tarefas.
1.2 Tipos de mando.
1.3 O autómata programable industrial.
1.4 Diagrama de bloques. Elementos do autómata programable.
1.5 Ciclo de funcionamento do autómata. Tempo de ciclo.
1.6 Modos de operación.
2. Introducción a programación de autómatas. 2.1 Sistema binario, octal, hexadecimal, BCD. Números reais.
2.2 Direccionamento e acceso a periferia.
2.3 Instruccións, variables e operandos.
2.4 Formas de representación dun programa.
2.5 Tipos de módulos de programa.
2.6 Programación lineal e estructurada.
3. Programación de autómatas con E/S. 3.1 Variables binarias. Entradas, saídas e memoria.
3.2 Combinacións binarias.
3.3 Operacións de asignación.
3.4 Creación dun programa sinxelo.
3.5 Temporizadores e contadores.
3.6 Operacións aritméticas.
3.7 Exemplos.
4. Modelado de sistemas para a programación de autómatas. 4.1 Principios básicos. Técnicas de modelado.
4.2 Modelado mediante Redes de Petri.
4.2.1 Definición de etapas e transicións. Reglas de evolución.
4.2.2 Elección condicional entre varias alternativas.
4.2.3 Secuencias simultáneas. Concurrencia. Recurso compartido.
4.3 Implantación de Redes de Petri.
4.3.1 Implantación directa.
4.3.2 Implantación normalizada (Grafcet).
4.4 Exemplos.
5. Conceptos básicos de regulación automática. Representación e modelado de sistemas continuos. 5.1 Sistemas de regulación en bucle aberto e bucle pechado.
5.2 Bucle típico de regulación. Nomenclatura e definicións.
5.3 Sistemas físicos e modelos matemáticos.
5.3.1 Sistemas mecánicos.
5.3.2 Sistemas eléctricos.
5.3.3 Outros.
5.4 Modelado en variables de estado.
5.5 Modelado en función de transferencia. Transformada de Laplace. Propiedades. Exemplos.
6. Análisis de sistemas dinámicos. 6.1 Estabilidade.
6.2 Resposta transitoria. Modos transitorios.
6.2.1 Sistemas de primeiro orden. Ecuación diferencial e función de transferencia. Exemplos
6.2.2 Sistemas de segundo orden. Ecuación diferencial e función de transferencia. Exemplos
6.2.3 Efecto da adición de polos e ceros.
6.3 Reducción de sistemas de orde superior.
6.4 Resposta no réxime permanente.
6.4.1 Erros no réxime permanente.
6.4.2 Sinais de entrada e tipo dun sistema.
6.4.3 Constantes de error.
7. Reguladores e axuste de parámetros. 7.1 Accións básicas de control. Efectos proporcional, integral e derivativo.
7.2 Regulador PID.
7.3 Métodos empíricos de sintonía de reguladores industriais.
7.3.1 Fórmulas de sintonía en lazo aberto: Ziegler-Nichols e outros.
7.3.2 Fórmulas de sintonía en lazo pechado: Ziegler-Nichols e outros.
7.4 Deseño de reguladores en variables de estado. Asignación de polos.
P1. Introducción a STEP7. Introducción o programa STEP7, que permite crear e modificar programas para os autómatas Siemens da serie S7-300 e S7-400.
P2. Programación en STEP7. Modelado dun exemplo de automatización sinxelo e implantación en STEP7 utilizando operacións binarias.
P3. Implantación de RdP en STEP7. Modelado con RdP dun exemplo de automatización sinxelo e introducción a implantación da mesma en STEP7.
P4. Modelado con RdP e implantación en STEP7. Modelado con RdP dun exemplo de automatización de mediana complexidade e implantación da mesma en STEP7.
P5. Modelado con GRAFCET e implantación con S7-Graph. Modelado normalizado dunha RdP e implantación de sistemas de automatización con S7-Graph.
P6. Análisis de sistemas de control con MATLAB. Introducción ás instruccións específicas de sistemas de control do programa MATLAB.
P7. Introducción a SIMULINK. Introducción ao programa SIMULINK, extensión do MATLAB para a simulación de sistemas dinámicos.
P8. Modelado e resposta temporal en SIMULINK. Modelado e simulación de sistemas de control con SIMULINK.
P9. Introdución aos reguladores industriais. Manexo básico do regulador SIPART DR 19/20 e da tarxeta de adquisición de datos PC-LAB PCI1711.
P10. Axuste empírico dun regulador industrial. Determinación dos parámetros dun regulador PID polos métodos estudados e implantación do control calculado nun regulador industrial.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000