Educational guide 2019_20
Escola de Enxeñería Industrial
Degree in Industrial Organisation Engineering
 Subjects
  Fundamentals of manufacturing systems and technologies
Subject Guide
IDENTIFYING DATA 2019_20
Subject Fundamentos de sistemas e tecnoloxías de fabricación Code V12G340V01305
Study programme
Grao en Enxeñaría en Organización Industrial
Descriptors Total Cr. Type Year Quadmester
6 Mandatory 2 2c
Teaching language
Castelán
Prerequisites
Department Deseño na enxeñaría
Coordinator
Fenollera Bolíbar, María Inmaculada
Diéguez Quintas, José Luís
E-mail mfenollera@uvigo.es
jdieguez@uvigo.es
Lecturers
Fenollera Bolíbar, María Inmaculada
Web http://faitic.uvigo.es
General description Os obxectivos docentes de Fundamentos de Sistemas e Tecnoloxías de Fabricación, nos seus aspectos fundamentais e descritivos, céntranse no estudo e a aplicación de coñecementos científicos e técnicos relacionados cos procesos de fabricación de compoñentes e conxuntos cuxa finalidade funcional é mecánica, así como a avaliación da súa precisión *dimensional e a dos produtos a obter, cunha calidade determinada. Todo iso incluíndo desde as fases de preparación ata as de utilización dos instrumentos, as ferramentas, *utillajes, equipos, máquinas ferramenta e sistemas necesarios para a súa realización, de acordo coas normas e especificacións establecidas, e aplicando criterios de optimización.

Para alcanzar os obxectivos mencionados impartirase a seguinte temática docente:

- Fundamentos de *metrología *dimensional. Medida de lonxitude, ángulos, formas e elementos de máquinas.
- Estudo, análise e avaliación das tolerancias *dimensionales. Cadea de tolerancias. Optimización das tolerancias. Sistemas de axustes e tolerancias.
- Procesos de conformado de materiais mediante arranque de material, operacións, *maquinas, equipos e *utillaje
- Procesos de conformado mediante deformación plástica, operacións, *maquinas, equipos e *utillaje
- Procesos de conformado por moldeo, operacións, *maquinas, equipos e *utillaje
- Procesos de conformado non convencionais, operacións, *maquinas, equipos e *utillaje.
- Conformado de *polímeros, e outros materiais non metálicos, operacións, *maquinas, equipos e *utillaje
- Procesos de unión e ensamblaxe, operacións, *maquinas, equipos e *utillaje
- Fundamentos da programación de *maquinas con *CNC, utilizadas na fabricación mecánica.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000