Guia docente 2012_13
Escola de Enxeñaría Industrial
Grao en Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática
 Materias
  Complementos de formación
   Competencias de titulación
Código Descrición
CB1 CG1 Capacidade para a redacción, sinatura e desenvolvemento de proxectos no ámbito da enxeñaría industrial, que teñan por obxecto, segundo a especialidade, a construción, reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación, instalación, montaxe ou explotación de: estruturas, equipos mecánicos, instalacións enerxéticas, instalacións eléctricas e electrónicas, instalacións e plantas industriais, e procesos de fabricación e automatización.
CB3 CG3 Coñecemento en materias básicas e tecnolóxicas que os capacite para a aprendizaxe de novos métodos e teorías, e os dote de versatilidade para adaptarse a novas situacións.
CB4 CG4 Capacidade para resolver problemas con iniciativa, toma de decisións, creatividade, razoamento crítico e capacidade para comunicar e transmitir coñecementos, habilidades e destrezas no campo da enxeñaría industrial.
CB12 FB1 Capacidade para a resolución dos problemas matemáticos que poidan presentarse na enxeñaría. Aptitude para aplicar os coñecementos sobre: álxebra lineal; xeometría; xeometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuacións diferenciais e en derivadas parciais; métodos numéricos; algorítmica numérica; estatística e optimización.
CB21 RI2 Coñecementos dos principios básicos da mecánica de fluídos e a súa aplicación á resolución de problemas no campo da enxeñaría. Cálculo de tubaxes, canais e sistemas de fluídos.
CB25 RI6 Coñecementos sobre os fundamentos de automatismos e métodos de control.
CB26 RI7 Coñecemento dos principios de teoría de máquinas e mecanismos.
CB34 TIE3 Coñecemento dos fundamentos e aplicacións da electrónica dixital e microprocesadores.
CB39 TIE8 Coñecementos de regulación automática e técnicas de control e a súa aplicación á automatización industrial.
CB42 TIE11 Capacidade para deseñar sistemas de control e automatización industrial.
CG1 CT1 Análise e síntese.
CG2 CT2 Resolución de problemas.
CG9 CS1 Aplicar coñecementos.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000