Educational guide 2020_21
Escola de Enxeñaría Industrial
Degree in Industrial Electronics and Automation Engineering
 Subjects
  Thermodynamics and heat transfer
Subject Guide
IDENTIFYING DATA 2020_21
Subject Termodinámica e transmisión de calor Code V12G330V01305
Study programme
Grao en Enxeñaría en Electrónica Industrial e Automática
Descriptors Total Cr. Type Year Quadmester
6 Mandatory 2 1c
Teaching language
Castelán
Prerequisites
Department Enxeñaría mecánica, máquinas e motores térmicos e fluídos
Coordinator
Santos Navarro, José Manuel
Dopazo Sánchez, José Alberto
E-mail josanna@uvigo.es
jdopazo@uvigo.es
Lecturers
Dopazo Sánchez, José Alberto
Giraldez Leirado, Alejandro
Rodríguez Fernández-Arroyo, Juan Ignacio
Román Espiñeira, Miguel Ángel
Santos Navarro, José Manuel
Web
General description Na práctica totalidade dos procesos industriais requírese a aplicación dos Principios da Termodinámica e da Transferencia de Calor. O coñecemento destes principios é básico en Enxeñaría Térmica. Por exemplo, para a realización dunha análise enerxética (con determinación do rendemento enerxético e *exergético) de sistemas de potencia para a xeración de electricidade (ciclo combinado con *turbina de vapor e de gas), un ciclo de potencia mecánica, un ciclo en bomba de calor, etc. O coñecemento de se un proceso termodinámico pode ocorrer ou non na realidade é imprescindible para o deseño de novos procesos, así como o coñecemento das máximas prestacións que se poden obter nos diferentes dispositivos que compoñen unha instalación enerxética, e cales son as causas que imposibilitan obter esas máximas prestacións. Ademais, o estudo das propiedades termodinámicas dos fluídos de traballo que circulan polos dispositivos, auga, aire, *refrigerantes, gases e mestura de gases, é indispensable para analizar o comportamento dos sistemas térmicos. Así mesmo, o estudo do procedemento a seguir para a análise enerxética de instalacións enerxéticas de sistemas de refrixeración, acondicionamento de aire e en procesos de combustión é de gran interese.

Doutra banda, é interesante para o alumno coñecer os mecanismos polos cales se produce a transferencia da enerxía, principalmente debido a unha diferenza de temperaturas, centrándose en determinar a maneira e a velocidade á que se produce ese intercambio de enerxía. Neste sentido preséntanse o tres modos de transferencia de calor e os modelos matemáticos que permiten calcular as velocidades de transferencia de calor. Así se pretende que os alumnos sexan capaces de expor e resolver problemas *ingenieriles de transferencia de calor mediante o uso de ecuacións *algebraicas. Tamén se pretende que os alumnos coñezan outros métodos matematicamente máis complexos de resolución de problemas
de transferencia de calor e saiban onde atopalos e como usalos en caso de necesitalos.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000