Guia docente 2020_21
Escola de Enxeñaría Industrial
Máster Universitario en Enerxía e Sustentabilidade
 Materias
  Enerxía Térmica Renovable: Biomasa e Xeotermia de moi baixa Temperatura
   Competencias
Código Descrición
CB7 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en contornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo.
CB9 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións, e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan, a públicos especializados e non especializados dun xeito claro e sen ambigüidades.
CB10 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun xeito que terá que ser, en grande medida, autodirixido e autónomo.
CG1 Desarrollo de competencias intelectuales, organizativas y comunicativas adecuadas en el trabajo académico y profesional.
CG2 Conocer la Tecnología Eléctrica aplicada a instalaciones industriales, de generación de energía eléctrica y aprovechamiento de energías renovables
CG3 Conocer la Tecnología Térmica aplicada a instalaciones industriales, de generación de energía eléctrica y aprovechamientos de energías renovables.
CG5 Identificar las características y componentes de las instalaciones de aprovechamiento de energías renovables
CE1 Saber realizar proyectos de las instalaciones térmicas y eléctricas típicas de una industrial o de un aprovechamiento energético
CE2 Saber interpretar los efectos de la aplicación de políticas energéticas y medioambientales
CE8 Saber realizar proyectos de Instalaciones Geotérmicas
CE10 Identificar las características y tecnologías del almacenamiento de energía y sus aplicaciones
CE12 Saber realizar proyectos de Instalaciones de Cogeneración
CE13 Saber realizar estudios de Viabilidad de Instalaciones de Energías Renovables
CT2 Capacidad para realizar una investigación independiente
CT4 Desarrollo de técnicas de trabajo avanzado en grupo y capacidad de liderazgo
CT5 Capacidad en el uso de tecnologías y la gestión de la información
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000