Guia docente 2019_20
Escola de Enxeñería Industrial
Máster Universitario en Enxeñaría Industrial
 Materias
  Xestión e Calidade da Enerxía Eléctrica
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Prácticas en aulas informáticas Prácticas de laboratorio en aula informática: A avaliación realizarase pola execución de casos prácticos propostos polo profesor. O alumno que non asistena ao 75% desta docencia terá que realizar unha proba escrita de toda a materia. 25 CB2
CB3
CE5
CE12
CE17
Exame de preguntas de desenvolvemento Realizarase un exame que consistirá na resolución de casos prácticos e desenvolvemento de cuestións teóricas relacionadas coa docencia teórica e práctica. Deberase alcanzar unha nota superior ao 30% da cualificación máxima da proba para aprobar a materia 70 CB2
CB3
CE5
CE12
CE17
Estudo de casos Resolución de casos prácticos propostos polo profesor. O alumno realizará unha presentación do caso. 5 CB2
CB3
CE5
CE12
CE17
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Compromiso
ético: Espérase que o alumno presente un comportamento ético axeitado. No caso
de detectar un comportamento non ético (copia, plaxio, utilización de aparatos
electrónicos non autorizados, e outros) considerarase que o alumno non reúne os
requisitos necesarios para superar a materia. Neste caso a cualificación global
no presente curso académico será de suspenso (0.0).

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000