Guia docente 2019_20
Escuela de Ingeniería Industrial
Máster Universitario en Enxeñaría Industrial
 Materias
  Instalacións Térmicas
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Resolución de problemas Proba escrita mediante a resolución de problemas/exercicios relacionados coa materia. 10-40 CE9
CE10
CT5
CT11
Estudo de casos Traballos do alumno 30 CE1
CT5
Lección maxistral Proba escrita sobre cuestións desenvolvidas na materia 60-90 CB4
CB5
CE1
CT1
CT3
 
Outros comentarios sobre a Avaliación
<*p>Compromiso ético: Espérase que o alumno presente un comportamento
ético adecuado. No caso de detectar un comportamento non ético (copia,
plaxio, utilización de aparellos electrónicos non autorizado, e outros) considérase
que o alumno non reúne os requisitos necesarios para superar a
materia. Neste caso a cualificación global no actual curso académico será
de suspenso (0.0).&*nbsp;
Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000