Guia docente 2019_20
Escola de Enxeñería Industrial
Máster Universitario en Enxeñaría Industrial
 Materias
  Aplicacións Industriais de Máquinas Eléctricas
   Contidos
Tema Subtema
1. INTRODUCIÓN Aos ACCIONAMIENTOS ELÉCTRICOS E CONTROL DAS MÁQUINAS ELÉCTRICAS - Variación de velocidade. Introdución
- Características da forza motriz de orixe eléctrica
- Estrutura Xeral dos accionamientos eléctricos a velocidade variable
- Campos de aplicación dos accionamientos eléctricos a velocidade variable
- Importancia de realizar un estudo particularizado
- Motores a utilizar para os accionamientos eléctricos a velocidade variable
- Interese Económico dos *accionamientos eléctricos a velocidade variable
- Outras vantaxes da variación de velocidade
- Inconvenientes dos variadores de velocidade
- Vantaxes e inconvenientes dos semiconductores de potencia
- Obxectivos que se perseguen coa variación de velocidade
- Tecnoloxías e condicionantes na variación de velocidade
- Esixencias mecánicas
- Fases dun movemento
- Dinámica da combinación motor-carga
- A variación de velocidade segundo as esixencias dinámicas e de precisión
- O catro cuadrantes
- Tipos de cargas segundo o par resistente
- Regulación de velocidade. Estado actual
2. MOTORES ELÉCTRICOS - Clasificación e detalles diferenciais das máquinas de corrente alterna
- O motor *síncrono
- O motor *síncrono de imáns permanentes
- Imáns permanentes (*NdFeB e outros)
- *Composites magnéticos brandos (*SMCs)
- Técnicas de fabricación
- Principio de funcionamento dos motores *asíncronos
- Aspectos construtivos da máquina *asíncrona
- Circuíto equivalente
- Balance de potencias
- Curvas características
- Arranque.
- Regulación da velocidade.
- Freado
- Motores de indución en réxime dinámico
- Modelos da *MA con consideración da saturación
- Modelización dos efectos da saturación
- Variables de estado: correntes de *estator e *rotor. Modelo 1.
- Variables de estado: os fluxos de *estator e *rotor. Modelo 2.
- Variables de estado: a corrente de *estator e o fluxo *magnetizante. Modelo 3.
- Variables de estado: as correntes de *estator e o fluxo do *rotor. Modelo 4.
- Variables de estado: a corrente de *estator e a *magnetizante. Modelo 5.
- Motores de corrente continua
3. REGULACIÓN DE VELOCIDADE E CONTROL DE PAR DOS MOTORES DE C.C. - Estrutura xeral dun *accionamiento regulado. Tipos de *convertidores
- Cuadrantes de funcionamento *do un *accionamiento regulado
- Fundamento sobre a regulación de velocidade en motores de cc
- *Rectificadores *monofásicos non controlados
- *Rectificadores *trifásicos non controlados
- *Rectificadores *monofásicos totalmente controlados
- *Rectificadores *trifásicos totalmente controlados
- Comparación entre os distintos tipos de *rectificadores
- *Convertidores *reversibles baseados en *rectificadores controlados
- *Troceadores (""*Choppers"" dun só cuadrante
- Freado e *reversibilidad de *accionamientos con *troceadores
- Criterios de selección para *accionamientos eléctricos
- Aplicación dos *chopers á tracción eléctrica
- Bucles de control para o *accionamiento de motores de cc
- Funciones xerais nun bucle de control
- Tipos de bucles de control. Regulación en bucles converxentes
- Tipos de bucles de control. Bucles en fervenza
- Descrición xeral e propiedades dos elementos integrantes dos bucles de control para os *accionamientos de cc.
- *Accionamiento dun cuadrante sen enfraquecemento de campo
- *Accionamiento de catro cuadrantes con investimento de campo
- *Accionamiento en catro cuadrantes con investimento do inducido
- *Accionamiento de catro cuadrantes con *convertidor *reversible en *antiparalelo
- Análises da influencia dos parámetros do bucle de control
4. REGULACIÓN DE VELOCIDADE E CONTROL DE PAR DOS MOTORES DE C.A. - Revisión dos conceptos básicos sobre os motores *asíncronos
- Variación do par dun motor *asíncrono coa tensión de alimentación
- O motor *asíncrono alimentado en corrente
- Introdución á variación de velocidade dos motores de *ca
- O motor *asíncrono alimentado a frecuencia variable
- Investidores *VSI *trifásicos
- Investidores CSI *trifásicos *autoconmutados
- Investidores *PWM *trifásicos
- *Cicloconvertidores *trifásicos
- Bucles de control para *accionamientos de motores de *ca
- Características xerais dos bucles de control para *accionamientos de *ca
- Fundamentos de control do motor *asíncrono (*V/*f=*cte).
- Zonas de traballo no control do motor *asíncrono
- Control de bucle pechado do motor *asíncrono a fluxo constante
- Control *vectorial
- Aplicacións do control *vectorial
5. REGULACIÓN DE VELOCIDADE DOS MOTORES ELÉCTRICOS ESPECIAIS - Motores de *reluctancia *autoconmutados (*SRM)
- Control do par medio
- Control do par instantáneo
- Control directo do par instantáneo
- Estimación *on-*line do par instantáneo
- Control sen sensores de posición
- Tendencias do control dun *SRM
- Vantaxes e inconvenientes do *SRM
- Principais aplicacións comerciais do *SRM
- Regulación de velocidade dos motores *síncronos de imáns permanentes
- Regulación de velocidade do motores paso a paso
- Selección do *accionamiento eléctrico máis apropiado para unha aplicación concreta

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000