Educational guide 2015_16
Escola de Enxeñaría Industrial
Máster Universitario en Enxeñaría Industrial
 Materias
  Deseño de Maquinaria Asistido
   Planificación
Metodoloxías  ::  Probas
  Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais
Actividades introdutorias 1 0 1
 
Prácticas en aulas de informática 18 0 18
Estudo de casos/análises de situacións 2 0 2
Resolución de problemas e/ou exercicios 11 55 66
 
Titoría en grupo 10 0 10
 
Resolución de problemas e/ou exercicios 2 0 2
Probas prácticas, de execución de tarefas reais e/ou simuladas. 4 0 4
Traballos e proxectos 0 47 47
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000