Guia docente 2019_20
Escola de Enxeñería Industrial
Máster Universitario en Enxeñaría Industrial
 Materias
  Dirección Estratéxica. Produción e Loxística
   Contidos
Tema Subtema
1. A contorna empresarial 1.1. A contorna da empresa. Aspectos *macroeconómicos, político-legais, tecnolóxicos e sociais
2. Introdución á dirección estratéxica 1.1. Concepto de estratexia
1.2. A Dirección Estratéxica
1.3. O pensamento estratéxico: visión, misión, obxectivo, acción
1.4. Niveis de estratexia: corporativa, competitiva e funcional
1.5. O proceso de dirección estratéxica
3. A análise estratéxica 3.1. Introdución.
3.3. Análise da contorna xeral. Análise *PEST
3.2. O modelo das 5 forzas competitivas de *Porter
3.4. Análise interna. Cadea de valor

4. A formulación estratéxica 4.1. Introdución á formulación estratéxica
4.2. Tipos de estratexias. Competitivas. Intensivas. Diversificación. Integración. Defensivas. etc.
4.3. A implantación da estratexia
4.4. O control estratéxico
5. Sistemas de xestión. Excelencia empresarial e mellora continua 5.1. Os sistemas de xestión.
5.2. O enfoque de mellora continua. O ciclo *PDCA
5.3. Sistemas de xestión normalizados.
5.4. O Modelo *EFQM de Excelencia
6. O control de custos 6.1. Obxectivos do control de custos
6.2. Concepto de custo. Clasificación de custos
6.3. Métodos de cálculo de custos. *Full *costing. *Direct *costing. Vantaxes e inconvenientes
6.4. Sistemas de custos
6.5. Modelo de xestión de custos
7. Introdución aos sistemas loxísticos 7.1. Concepto de loxística e cadea de subministración. Evolución
7.2. Obxectivos do sistema loxístico
7.3. A organización da función loxística
7.4. Decisións no sistema loxístico. *Subsistemas: compras, produción e distribución física
8. Deseño e actividades dos sistemas loxísticos 8.1. Aspectos a considerar no deseño de *CS
8.2. Localización de instalacións
8.3. Decisións de compras e aprovisionamento
8.4. Niveis de stock, almacéns e transporte
8.5. Sistema de información loxístico. Indicadores
9. O futuro dos sistemas loxísticos 9.1.Tendencias no sistema loxístico
9.2. A cadea de subministración sustentable
9.3. Conclusións
Prácticas 1. Contorna económica
2. Estratexia *I
3. Estratexia *II
4. Custos *I
5. Custos *II
6. Loxística
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000