Educational guide 2015_16
Escola de Enxeñaría Industrial
Máster Universitario en Enxeñaría Industrial
 Materias
  Automatización e Control Industrial
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Prácticas de laboratorio Asistencia e participación activa nas prácticas de laboratorio mín 10 max 40 CE7
CE19
CT1
CT9
Sesión maxistral Asistencia e participación activa nas clases de teoría max 10 CE7
CE19
CT1
CT9
Informes/memorias de prácticas Entrega de memorias de prácticas seleccionadas. Valoraranse xunto coa asistencia e *participacion nas prácticas 0 CE7
CE19
CT1
CT9
Outras Exame presencial. Poderá consistir en preguntas tipo test, preguntas de resposta breve, preguntas de desenvolvemento, así como *resolucion de exercicios e problemas. min 60 max 90 CE7
CE19
CT1
CT9
 
Outros comentarios sobre a Avaliación
&*lt;!--[*if *gte *mso 9]&*gt;&*lt;*xml&*gt; Normal 0 21 *false *false *false *MicrosoftInternetExplorer4 &*lt;/*xml&*gt;&*lt;![*endif]--&*gt;&*lt;*p&*gt; Realizaranse os exames oficiais nas datas establecidas polo centro. Cada exame constará de dous partes independentes: a primeira correspondente á parte de Control e a segunda correspondente á parte de Automatización Industrial, ambas as co mesmo peso na nota final. Cunha cualificación igual ou superior a 4 (sobre 10) considéranse *compensables. En caso de aprobar só una das partes, a súa nota se garda ata a convocatoria *extraordinara do mesmo curso. &*lt;/*p&*gt;&*lt;*p&*gt; Os criterios de valoración serán específicos de cada proba. &*lt;/*p&*gt;&*lt;*p&*gt; A cualificación global será unha suma ponderada das notas de exame xunto coas prácticas de laboratorio –que se consideran obrigatorias– e traballos opcionais para subir nota. Os alumnos que non superasen as prácticas en avaliación continua, poderán realizar un exame de prácticas. &*lt;/*p&*gt;&*lt;!--[*if *gte *mso 9]&*gt; &*lt;![*endif]--&*gt;&*lt;!--[*if *gte *mso 10]&*gt;&*lt;*style&*gt; /* *Style *Definitions */ *table.*MsoNormalTable {*mso-*style-*name:&*amp;*quot;Táboa normal&*amp;*quot;; *mso-*tstyle-*rowband-*size:0; *mso-*tstyle-*colband-*size:0; *mso-*style-*noshow:*yes; *mso-*style-*parent:&*amp;*quot;&*amp;*quot;; *mso-*padding-*alt:0cm 5.4*pt 0cm 5.4*pt; *mso-para-*margin:0cm; *mso-para-*margin-*bottom:.0001*pt; *mso-*pagination:*widow-*orphan; *font-*size:10.0*pt; *font-*family:&*amp;*quot;Times *New *Roman&*amp;*quot;; *mso-*ansi-*language:#0400; *mso-*fareast-*language:#0400; *mso-*bidi-*language:#0400;}&*lt;/*style&*gt;&*lt;![*endif]--&*gt;
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000