Guia docente 2019_20
Escola de Enxeñería Industrial
Máster Universitario en Enxeñaría Industrial
 Materias
  Enxeñaría do Transporte e Manutención Industrial
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Prácticas de laboratorio Equilibrado dun *rotor de *Jeffcott
Análise Dinámica de sistemas de transporte de pezas na cabeza.
Estudo *cinemático e dinámico dun *mini-ponte guindastre. Deseño estrutural, *Poleas, *Reductora *Epicicloidal, Guías Lineais.
10 CE5
CE14
CE32
CT9
Resolución de problemas Formulación e resolución de problemas de *cinemática e dinámica de sistemas de transporte e manutención industrial 10 CE5
CE14
CE32
CT9
Prácticas en aulas informáticas Simulación da resposta dinámica de sistemas mecánicos de transporte con *Matlab e *Simmechanics como *parser de *SolidWorks 10 CE5
CE14
CE32
CT9
Traballo Traballos e proxectos básicos sobre os temas estudados na materia. 70 CE5
CE14
CE32
CT9
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Para os que non sigan a avaliación continua realizarán un exame distinto aos que se a sigan sobre toda a materia.


Compromiso ético: Espérase que o alumno presente un comportamento ético adecuado. No caso de detectar un comportamento non ético (copia, plaxio, utilización de aparellos electrónicos non autorizado, e outros) considérase que o alumno non reúne os requisitos necesarios para superar a materia. Neste caso a cualificación global no actual curso académico será de suspenso (0.0).

Non se permitirá a utilización de ningún dispositivo electrónico durante as probas de avaliación salvo autorización expresa. O feito de introducir un dispositivo electrónico non autorizado na aula de exame será considerado motivo de non superación da materia no presente curso académico e a cualificación global será de suspenso (0.0).
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000