Guia docente 2019_20
Escola de Enxeñería Industrial
Máster Universitario en Enxeñaría Industrial
 Materias
  Cálculo de Máquinas Avanzado
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Resolución de problemas e/ou exercicios Resolución de exercicios e problemas cos medios adecuados á materia 35 CE14
CT9
Práctica de laboratorio Resolución e presentación de problemas propostos 30 CE14
CT9
Estudo de casos Resolución de casos propostos 35 CE14
CT9
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Para a evaluación, o reparto de puntuación será en tres bloques segundo os contenidos da asignatura: # cálculo normativo (3,5 puntos) # proxecto (3.5 puntos) # cálculo FEM (3 puntos). En calquera dos bloques anteriores o alumn@ debe obter un mínimo do 30% da puntuación parcial para superar a asignatura. 

A evaluación continua será con os exercidos propostos regularmente e o proxecto do alumno, de modo que a cuota de nota do exame pasa o proxecto. Si o alumn@ renuncia oficialmente á evaluación continua, a proba de evaluación (exame) se completará con o proxecto proposto, e o reparto da evaluación será de 50% para o exame.


Compromiso ético: Espérase que o alumno presente un
comportamento ético adecuado. No caso de detectar un comportamento non ético (copia, plaxio, utilización de aparellos electrónicos non autorizado, e
outros) considérase que o alumno non reúne os requisitos necesarios para
superar a materia. Neste caso a cualificación global no actual curso
académico será de suspenso (0.0).

Non se permitirá a utilización de ningún dispositivo electrónico durante as probas de avaliación salvo autorización expresa. O feito de introducir un dispositivo electrónico non autorizado na aula de exame será considerado motivo de non superación da materia no presente curso académico e a cualificación global será de suspenso (0.0).
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000