Guia docente 2019_20
Escola de Enxeñería Industrial
Máster Universitario en Enxeñaría Industrial
 Materias
  Estatística Industrial Aplicada á Enxeñaría
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Traballo Traballos que presentasen os alumnos relacionados coa resolución de casos prácticos. 40 CB1
CB2
CE7
CE8
CE24
CT2
Exame de preguntas de desenvolvemento Proba final da materia 60 CB1
CB2
CE7
CE8
CE24
CT2
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Os criterios de avaliación desta materia abarcará el coñecemento teórico e a competencia práctica sobre os contidos da materia. En particular, la avaliación de la materia se &*nbsp;fará a través de probas de avaliación continua (incluíndo a resolución de casos prácticos, e cuestións das clases de teoría e das clases prácticas). A nota final de avaliación da materia será calculada de acordo á seguinte ponderación.

Probas de avaliación continua/casos prácticos: 40%
Proba de avaliación final: 60%

As probas de avaliación continua consistirán en traballos que os alumnos prepararán (en grupo) de maneira non presencial e que terán que ser entregados nos prazos que sexan establecidos.

Será obrigatorio presentarse a &*nbsp;proba final, e deberase sacar nela unha cualificación superior a 4 puntos (sobre 10) para poder superar la materia.

En relación a la convocatoria de xullo, manteranse as cualificacións das “probas de avaliación continua” e só se repetirá a“ proba de avaliación final”.

Compromiso ético: Espérase que o alumno presente un comportamento ético adecuado. No caso de detectar un comportamento non ético (copia, plaxio, utilización de aparellos electrónicos non autorizado, e outros) considérase que o alumno non reúne os requisitos necesarios para superar a materia. Neste caso a cualificación global no actual curso académico será de suspenso (0.0).
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000