Guia docente 2019_20
Escola de Enxeñería Industrial
Máster Universitario en Enxeñaría Industrial
 Materias
  Deseño de Procesos Químicos
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Exame de preguntas obxectivas Probas para avaliación das competencias adquiridas que inclúen
preguntas pechadas con diferentes alternativas de resposta con
elección múltiple.

Os alumnos seleccionan unha resposta entre un número limitado de
posibilidades.
50 CE1
CE10
CE15
CT1
CT5
Práctica de laboratorio Caso práctico: Redacción, entrega e exposición dun traballo sobre simulación dunha planta química.
Uso de ferramentas de simulación
50 CE1
CE15
CT2
CT5
 
Outros comentarios sobre a Avaliación
Espérase que o alumno presente un comportamento ético axeitado. No caso de detectar un comportamento non ético (copia, plaxio, utilización de aparatos electrónicos non autorizados, por exemplo) considerarase que o alumno non reúne os requisitos necesarios para superar a materia. Nese caso a cualificación global no presente curso académico será de suspenso (0.0).

Non se permitirá a utilización de ningún dispositivo electrónico durante as probas de avaliación salvo autorización expresa. O feito de introducir un dispositivo electrónico non autorizado na aula de exame será considerado motivo de non superación da materia no presente curso académico e a cualificación global será de suspenso (0.0).
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000