Educational guide 2023_24
Escola de Enxeñaría Industrial
Máster Universitario en Enxeñaría Industrial
 Materias
  Cálculo de Máquinas
   Avaliación
  Descrición Cualificación Resultados de Formación e Aprendizaxe
Resolución de problemas e/ou exercicios Resolución dos exercicios e os problemas que utilizan os estándares 25 C14
D9
Estudo de casos Resolución de casos realistas propostos. 40 C14
D9
Proxecto Análise dun caso realista . 35 C14
D9
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

A avaliación será feita segundo as puntuacións dos bloques de traballo: #cálculo con estándares (25%) #caso-de-estudo (40%) #proxecto (35%). Os estudantes teñen que conseguir polo menos 35% da puntuación parcial de cada bloque para pasar a avaliación.

A avaliación continua será feita considerando os exercicios regulares, o caso-de-estudo e o proxecto enredados. Se calquera estudante deixa (oficialmente) a avaliación continua, a avaliación será feita co exame e o caso-de-estudo e o proxecto. A distribución da avaliación será de 25% para o exame e 75% para o caso-de-estudo e o proxecto.

Compromiso ético: Espérase que o alumno presente un comportamento
ético adecuado. No caso de detectar comportamento non ético (copia,
plaxio, utilización de aparellos electrónicos non autorizado, e outros)
considérase que o alumno non reúne os requisitos necesarios para superar
a materia. Neste caso a cualificación global no actual curso académico
será de suspenso (0.0).

Non se permitirá a
utilización de ningún dispositivo electrónico durante as probas de
avaliación salvo autorización expresa. O feito de introducir un
dispositivo electrónico non autorizado na aula de exame será considerado
motivo de non superación da materia no presente curso académico e a
cualificación global será de suspenso (0.0).

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000