Guia docente 2015_16
Escuela de Ingeniería Industrial
Máster Universitario en Enxeñaría Industrial
 Materias
  Cálculo de Máquinas
   Avaliación
  Descrición Cualificación Resultados de Formación e Aprendizaxe
Resolución de problemas e/ou exercicios Resolución de exercicios e problemas, mediante cálculo analítico e/ou mediante o uso de software, consistente no deseño, análise, simulación e *validación dos elementos dunha máquina para casos *academicos 50 C14
D9
Probas prácticas, de execución de tarefas reais e/ou simuladas. Resolución de exercicios e problemas, mediante cálculo analítico, consistente no deseño, análise, e *validación dos
elementos dunha máquina
20 C14
D9
Traballos e proxectos Resolución dun caso realista proposto mediante o uso de técnicas de deseño, análise e simulación. 30 C14
D9
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Se o alumnado renuncia oficialmente á avaliación continua, a proba final da avaliación continua completarase con exercicios ou un traballo/proxecto de deseño, análise, simulación e *validación dunha máquina.

Compromiso ético: Espérase que o alumno presente un comportamento
ético adecuado. No caso de detectar un comportamento non ético (copia,
plaxio, utilización de aparellos electrónicos non autorizado, e outros) considérase
que o alumno non reúne os requisitos necesarios para superar a
materia. Neste caso a cualificación global no actual curso académico será
de suspenso (0.0). 

Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000