Guia docente 2017_18
Escola de Enxeñaría Industrial
Máster Universitario en Enxeñaría Industrial
 Materias
  Cálculo de Máquinas
   Planificación
Metodoloxías  ::  Probas
  Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais
Actividades introdutorias 1 0 1
 
Lección maxistral 9 0 9
Estudo de casos/análises de situacións 5 0 5
Resolución de problemas 5 0 5
 
Titoría en grupo 2 0 2
 
Resolución de problemas e/ou exercicios 0 30 30
Probas prácticas, de execución de tarefas reais e/ou simuladas. 2 0 2
Traballos e proxectos 0 21 21
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000