Guia docente 2019_20
Escola de Enxeñería Industrial
Máster Universitario en Enxeñaría Industrial
 Materias
  Enxeñaría de Materiais
   Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias
Coñece os principais procesos de conformación e transformación de materiais usados na industria. CB1
CB2
CE7
Demostra capacidade para seleccionar o proceso de elaboración máis adecuado para a obtención de pezas básicas a partir dun material determinado. CB1
CB2
CE7
CE30
Coñece os principais procesos de unión dos materiais usados na industria. CB1
CB2
CE7
Comprende as complexas interrelaciones entre as propiedades dos materiais e os procesos de conformación e unión para poder optimizar as propiedades e a produtividade nunha ampla marxe de sectores industriais CB1
CB2
CE7
Coñece as características dos materiais máis habitualmente empregados en Enxeñaría CB1
CB2
CE7
Coñece a evolución dos distintos tipos de materiais e dos procesos para a súa posible conformación CB1
CB2
CE7
Coñece e aplica os criterios para a selección do material máis adecuado para unha aplicación concreta CB1
CB2
CE7
Analiza e propón solucións operativas a problemas no ámbito da enxeñaría de materiais. CB1
CB2
CE7
CE30
Interpreta, analiza, sintetiza e extrae conclusións e resultados de medidas e ensaios. CB1
CE7
Redacta textos coa estrutura adecuada aos obxectivos de comunicación. Presenta o texto a un público coas estratexias e os medios adecuados CB1
CB2
CE7
Demostra capacidades de comunicación e traballo en equipo. CB1
CB2
CE7
Identifica as propias necesidades de información e utiliza os medios, espazos e servizos dispoñibles para deseñar e executar procuras adecuadas ao ámbito temático CB1
CB2
CE7
Leva a termo os traballos encomendados a partir das orientacións básicas dadas polo profesor, decidindo a duración das partes, incluíndo achegas persoais e ampliando fontes de información CB1
CB2
CE7
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000