Guia docente 2020_21
Escola de Enxeñaría Industrial
Máster Universitario en Mecatrónica
 Materias
  Electrónica de Potencia para Maquinaria
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Traballo Este tipo de tarefa é realizada de forma individual e consistirá na realización dun traballo de deseño de complexidade media, nas que eventualmente será necesario facer simulacións.
- Os traballos serán propostos con antelación suficiente e entregaranse por medios telemáticos *inexcusablemente dentro do prazo establecido. - - Unha vez entregado o traballo, leste será avaliado polo profesor que lle outorgará unha cualificación provisional.
- O profesor poderá modificar a cualificación provisional que pasará a ser definitiva.
100 CG2
CG3
CG5
CG11
CE1
CE6
CE10
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Para superar a materia, o estudante debe obter 5 puntos sobre 10.

Recomendacións: Os estudantes poderán consultar calquera dúbida relativa a materia vista nas horas presenciais, nas horas de titorías ou a través dos medios relacionados no apartado de Atención ao alumno.

Os estudantes deben cumprir inexcusablemente os prazos establecidos para as diferentes actividades.

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000