Guia docente 2020_21
Escola de Enxeñaría Industrial
Máster Universitario en Mecatrónica
 Materias
  Sensores e Actuadores para Maquinaria
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Estudo de casos Asistencia a clase e participación activa na resolución de casos e exercicios. 10 CB1
CB2
CB4
CB5
CG1
CG4
CG5
CG6
CG7
CG10
CG11
CE1
CE6
Prácticas de laboratorio Asistencia e participación activa nas prácticas de laboratorio. 20 CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG5
CG6
CG10
CG11
CE1
CE6
Lección maxistral Valorarase a asistencia a clase, a puntualidade, e a actitude e aproveitamento das sesións maxistrais 10 CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG10
CE1
Resolución de problemas e/ou exercicios Exercicio escrito de resposta curta ou mesmo tipo test.
A duración do exercicio non será superior a 2 horas.
20 a 40 CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG4
CG5
CG6
CG7
CG10
CG11
CE1
CE6
Traballo Traballo individual consistente no anteproxecto dunha máquina ou sistema mecatrónico 40 CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG4
CG5
CG6
CG7
CG10
CE1
CE6
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Poderase superar a materia en avaliación continua se se agarraches a todas as clases presenciais, particípase activamente nas prácticas de laboratorio, entréganse os exercicios propostos, e realízase, nos prazos establecidos, un bo traballo tutelado.

Os alumnos que non superen a materia en primeira convocatoria (avaliación continua) sempre terán a opción de presentarse a exame final.

        
Espérase que o alumno presente un comportamento ético
adecuado. En caso de detectar un comportamento non ético (copia, plaxio,
utilización de aparellos electrónicos non autorizados, por exemplo), considerarase
que o alumno non reúne os requisitos necesarios para superar a
materia. Dependendo do tipo de comportamento non ético detectado, poderíase
concluír que o alumno non alcanzou as competencias necesarias para superar
a materia.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000