Guia docente 2012_13
Escuela de Ingeniería Industrial
Máster Universitario en Ingeniería Química
 Competencias


Carácter A Código Competencias Específicas
  A1 Destreza na análise e e interpretación dos principios básicos que rixen os bioprocesos e a súa operación industrial en biorreactores.
  A2 Destreza na análise de bioprocesos industriais
  A3 Destreza na análise e interpretación dos bioprocesos industriais da industria alimentaria.
  A4 Destreza no deseño e operación de procesos de separación na industria alimentaria.
  A5 Destreza na produción e emprego de enzimas de interese industrial.
  A6 Destreza no desenvolvemento de sistemas de reación con enzimas.
  A7 Destreza na análise e interpretación de parámetros físico-químicos para o diseño de operacións de separación.
  A8 Destreza na análise das características dos procesos da industria química.
  A9 Destreza no diseño e simulación de procesos de química industrial.
  A10 Destreza na selección e optimización de procesos de separación e axentes extractores.
  A11 Destreza en selección de materiais e deseño de sistemas de protección de materiais
  A12 Destreza na análise de fallos por corrosión.
  A13 Destreza na análise e deseño de procesos electroquímicos para a protección do medio ambiente.
  A14 Destreza na análise e deseño de procesos electroquímicos de síntese e separación.
  A15 Destreza na análise e deseño de procesos de electroquímicos de almacenamento de enerxía.
  A16 Destreza en sistemas de xestión e tratamento de residuos.
  A17 Destreza no deseño e operación de plantas de tratamento de augas
  A18 Destreza na análise de procesos sostibles e de baixo impacto ambiental.
  A19 Destreza na xestión de correntes gasosas industriais e na prevención/mitigación dos seus efectos.
  A20 Destreza no planeamento e enfoque de problemas en enxeñaría química.
  A21 Destreza na procura e manexo de información en bases de datos, revistas e libros especializados.
  A22 Destreza no deseño de experimentos no laboratorio e análise de resultados.
  A23 Destreza en la presentación de resultados: redacción de artículos y comunicaciones a congresos
Carácter B Código Competencias Transversales
  B1 Capacidade de análise e síntese (localización de problemas e identificación das causas e tipoloxía).
  B2 Capacidade de organización e planificación de tódolos recursos (humanos, materiais, información e infraestruturas).
  B3 Capacidade de procura e xestión da información (con apoio de tecnoloxías da información e comunicación).
  B4 Capacidade de toma de decisións e de resolución de problemas de forma áxil e eficiente
  B5 Capacidade de comunicación oral e escrita dos plans e decisións tomadas.
  B6 Trabajo en equipo interdepartamental (I+D, gestión de la producción, logística y gestión de residuos y relación con las administraciones).
  B7 Traballo nun contexto de sostibilidade caracterizado por unha xestión da produción en base ós resultados de I+D e con criterios medioambientais e de sostibilidade.
  B8 Razoamento crítico e compromiso ético neste contexto de sostibilidade.
  B9 Adaptación a novas situacións legais e esixencias ambientais, así como as excepcionalidades asociadas a situacións de emerxencia.
  B10 Aprendizaxe autónomo.
  B11 Liderazgo e capacidade de coordinación.
  B12 Sensibilización cara a calidade, no respeto medioambiental e o consumo responsable de recursos e a recuperación de residuos.
Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000