Guia docente 2012_13
Escola de Enxeñaría Industrial
Máster Universitario en Prevención de Riscos Laborais
 Competencias


Carácter A Código Competencias Específicas
  A0 Habilidades básicas descritas no R.D. 39/1997 de 17 de xaneiro
  A1 Coñecer e aplicar o marco normativo en materia de prevención de riscos laborais
  A2 Proporcionar a adquisición de conceptos, habilidades e actitudes necesarias para a xestión de risco no lugar de traballo
  A3 Coñecer os efectos negativos das condicións de traballo inadecuadas sobre a saúde e o benestar dos traballadores, e as estratexias básicas para a prevención de riscos laborais
  A4 Identificar as condicións de seguridade nos centros de traballo e describir as técnicas de seguridade no traballo dirixidas a vixiar e previr o risco de accidentes de traballo.
  A5 Coñecer as funcións e estratexias da hixiene industrial; recoñecer e avaliar os riscos relacionados cos principais contaminantes químicos, físicos e biolóxicos no traballo, e coñecer as principais estratexias de prevención
  A6 Coñecer os fundamentos e as estratexias da ergonomía e a psicosocioloxía laboral. Ser capaz de recoñecer e avaliar os riscos relacionados coa carga física e psíquica no traballo e propoñer as medidas adecuadas de prevención
  A7 Capacitar ó estudante para as funcións de nivel superior de técnico en prevención de riscos laborais nos seus fundamentos básicos
  A8 Capacitar para a implantación de sistemas integrados de calidade, xestión ambiental e prevención.
  A9 Capacitar ó estudante para as funcións do nivel superior de técnico de prevención de riscos laborais na especialidade de Seguridade no traballo.
  A10 Capacitar ó estudante para as funcións do nivel superior de técnico de prevención de riscos laborais na especialidade de Hixiene Industrial.
  A11 Capacitar ó estudante para as funcións do nivel superior de técnico de prevención de riscos laborais na especialidade de Ergonomía e Psicosocioloxía Aplicada.
  A12 Capacitar ó estudante para as funcións do nivel superior de técnico de prevención de riscos laborais na especialidade de Seguridade Persoal e Patrimonial.
Carácter B Código Competencias Transversais
  B1 Que os alumnos poidan aplicar os seus coñecementos ea súa capacidade de resolver problemas en ambientes novos ou descoñecidos no ámbito máis amplo (ou multidisciplinar) relacionados coa súa área de estudo
  B2 Que os alumnos sexan capaces de integrar coñecementos e xestionar a complexidade e facer xuízos en base a información incompleta ou limitada, incluír unha reflexión sobre as responsabilidades sociais e éticas relacionadas coa aplicación dos seus coñecementos e xuízos
  B3 Que os alumnos poidan comunicar as súas conclusións e os coñecementos e as razóns subxacentes a estas, unha asociación público-cualificados ou non dunha forma clara e inequívoca
  B4 Que os alumnos teñen a aprendizaxe de habilidades que lles permitan continuar estudando de forma que será moi propio dirixida e autónoma
  B5 Capacidade de análise e síntese
  B6 Organización e capacidade de planificación
  B7 Comunicación oral e escrita
  B8 Capacidade de xestión de información
  B9 Resolución de problemas e pensamento crítico
  B10 Toma de Decisións
  B11 Traballo en equipo interdisciplinar
  B12 Habilidades nas relacións interpersoais
  B13 Compromiso ético
  B14 Aprendizaxe autónoma
  B15 Adaptación a novas situacións
  B16 Creatividade
  B17 Iniciativa e liderado
  B18 Capacidade de investigación
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000