Guia docente 2017_18
Facultade de Química
Grao en Química
 Materias
  Matemáticas: Matemáticas I
   Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias
Operar con vectores, distancias e ángulos. CE22
CE29
CT6
CT7
CT9
Formular modelos matriciais para abordar problemas de distintas ramas da Ciencia. CE22
CE29
CT5
CT6
CT9
Dominar as propiedades das matrices e da súa aplicación para a formulación e resolución de sistemas de ecuacións lineais. CE29
CT7
CT9
Resolver sistemas de ecuacións lineais utilizando paquetes de cálculo simbólico e numérico. CE22
CE29
CT5
CT7
Operar correctamente con números reais e complexos. CE22
CE29
CT6
CT7
Realizar con soltura cálculos de límites, continuidade, derivadas e integrais de funcións reais de variable real e de derivadas parciais de funcións de varias variables. CE22
CE29
CT7
Identificar problemas reais que poden ser abordados mediante o cálculo diferencial e integral e resolvelos con estas técnicas. CE22
CE29
CT6
CT7
CT9
CT14
Analizar e representar funcións, sabendo deducir propiedades das mesmas a partir das súas gráficas. CE29
CT7
Formular e resolver problemas de optimización. CE29
CT7
CT9
CT14
Calcular integrais de liña de campos escalares e vectoriais e coñecer a súa conexión con conceptos da Física. CE29
CT7
Manexar con soltura algún paquete informático de cálculo simbólico para resolver problemas de cálculo diferencial e integral. CE22
CT5
CT7
Expresar con soltura, de forma oral e escrita, conceptos matemáticos. CB4
CE23
CT1
CT3
CT4
CT5
CT8
CT12
CT13
CT14
CT15
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000